Trở thành hội viên hội viên Hội Tin học Viễn thông Hà Nội, quý vị hội viên sẽ được hưởng những ưu đãi gì?
Đăng ký hội viên
Đăng ký để trở thành thành viên Hội Tin học Thành phố Hà Nội.