Cách 1: Đăng ký trực tiếp

=========o0o=========

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI TIN HỌC VIỄN THÔNG HÀ NỘI

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN TẬP THỂ

[contact-form-7 id=”164″ title=”Đăng ký tập thể”]

—————————————————————————

Cách 2: Đăng ký gián tiếp

=========o0o=========

Tải file đăng ký sau đó điền nội dung và gửi tại đây

[contact-form-7 id=”165″ title=”Gửi đăng ký tập thể”]

.

Do you have troubles about dealing with an excellent cardstock writing expert services? Our essay writers present original-elegance techniques to you. Get college or university essay available for sale on the internet help on writing an essay