Đào tạo – Hội thảo

Mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề, các câu lạc bộ khoa học, các cơ hội nhận học bổng tu nghiệp ở trong và ngoài nước. Đào tạo chuyên sâu về CNTT, viễn thông và phát triển doanh nghiệp, các tổ chức…