Cơ cấu tổ chức

Danh sách ban chấp hành Hội tin Học Viễn Thông Hà Nội

Nhiệm kỳ IV (2018 – 2023)

(Kèm theo Điều lệ Hội Tin Học Viễn Thông Hà Nội)

 -------------------------

 

Chức danh lãnh đạo:

 

1. Ông Đặng Đức Mai

Chủ tịch Hội

2. Ông Thái Lê Thắng

Phó Chủ Tịch

3. Ông Nguyễn Hồng Chương

Phó Chủ tịch

4. Ông Trần Quang Khoa

Phó Chủ tịch

5. Ông Đinh Cự Thành

Phó Chủ tịch – Tổng thư ký

 

 

Ủy Viên BCH:

 

 

  1. Phạm Việt Trung

 

  1. Bùi Văn Chín

 

  1. Nguyễn Thượng Dũng

 

  1. Đào Ngọc Phong

 

  1. Nguyễn Thị Hoàng Liên Nga

 

  1. Lê Thị Hương Giang

 

  1. Nguyễn Tuấn Minh

 

  1. Nguyễn Long