Làm việc với sở KHCN Hà Nội để triển khai Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2016 (TechMart 2016) | Hội Tin học Viễn thông Hà Nội