Banner_HANICT

HỘI TIN HỌC VIỄN THÔNG HÀ NỘI

Chủ tịch: TS. Mai Anh

0913209955
maianh@most.gov.vn

Tổng thư ký: Đinh Cự Thành

0903425431
thanhdc@haianh.com.vn

Danh sách BCH khóa III (2011-2016)

Danh sách Ban Lãnh đạo (2011-2016)

Câu lạc bộ phần mềm Hà Nội (HSC) (new)

Danh mục các sản phẩm phần mềm của HSC (new)

 

newsactivity_14

Share This:

Leave a Comment