Liên hệ
Hội Tin Học Viễn Thông Hà Nội - HANICT
TÒA NHÀ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM (V.E.T)
Số 98 Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0916332286
Fax:
Email: hoitinhocvienthonghanoi@gmail.com
Hidden Code