Quyền lợi hội viên

Quyền lợi hội viên:

-       Được quyền cấp thẻ hội viên

-       Được quyền tham gia thảo luận, góp ý xây dựng kế hoạch, phương hướng, biện pháp, chương trình hoạt động của Hội Tin học Viễn thông Hà Nội. Giám sát hoạt động của Ban lãnh đạo và các bộ phận chức năng của Hội.

-        Được quyền bầu cử, ứng cử vào Ban chấp hành của Hội.

-        Được tham gia vào các hoạt động về Công nghệ thông tin và Viễn thông do Hội tổ chức dành riêng cho hội viên.

-       Được hưởng ưu đãi đối với nhiều dịch vụ khác nhau do Hội xác lập với các tổ chức kinh tế - xã hội, các câu lạc bộ và Hội khác. (Xem chi tiết tại đây)

-       Được Hội bảo vệ danh dự và uy tín chính đáng trước công luận.

-       Các Hội viên tập thể được cử thành viên tham gia các hoạt động của Hội. Số lượng thành viên đại diện sẽ được Ban chấp hành Hội thông báo tùy theo từng sự kiện.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội viên:

-       Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ, các quy định, nội quy và Nghị quyết của Hội Tin học Viễn thông Hà Nội.

-       Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

-       Tham gia tích cực và thường xuyên các sinh hoạt và hoạt động của Hội Tin học Viễn thông Hà Nội.

-       Tuyên truyền, quảng bá sâu rộng các chính sách, hoạt động của Hội Tin học Viễn thông Hà Nội tới đông đảo cộng đồng CNTT thủ đô và toàn quốc

-        Giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết và uy tín của Hội. 

-        Tham gia đóng góp ý kiến đối với các vấn đề: kế hoạch, chương trình hoạt động và các biện pháp tổ chức thực hiện, các vấn đề về nhân sự của Hội Tin học Viễn thông Hà Nội để xây dựng Hội ngày càng phát triển và vững mạnh.