Techmart Hanoi 2016 thành công tốt đẹp với sự tham gia của HANICT

Sau ba ngày Triển lãm Techmart Hà Nội với sự tham gia của HANICT và Câu lạc Bộ Phần mềm Hà Nội (HSC) đã thành công tốt đẹp với các sản phẩm phần mềm, giải pháp và các doanh nghiệp CNTT tham gia từ 29/9-1/10 tại Trung tâm Triển lãm Hà Nội. Dự kiến Techmart Hà Nội 2017-2020 sẽ tiến hành thường niên nhằm đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm KHCN và chuyển giao KHCN giữa các doanh nghiệp, các nhà khoa học và các đối tác khách hàng và phát triển sản xuất, nghiên cứu và ứng dụng KHCN phát triển kinh tế xã hội của Thủ đo và toàn quốc.

Sau đây là chùm ảnh về Techmart 2016

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, buổi hòa nhạc và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu, buổi hòa nhạc và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và giày

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Leave a Comment