THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI TIN HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII

Căn cứ quyết định số 312 QĐ/HĐBT ngày 17/12/2988 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng cho phép thành lập Hội Tin học Việt nam; Điều lệ Hội Tin học Việt Nam được phê duyệt tại quyết định số 435/2012/QĐ-BNV ngày 21/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội Tin học Việt nam; Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành ngày 16/1/2016; Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ ngày 12/10/2016; Kết luận của Hội nghị Hội đồng TW các Hội Tin học thành viên ngày 25/8/2016 tại Lý Sơn, Quảng Ngãi về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Ban chấp hành Hội Tin học Việt Nam đã quyết định:

Triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tin học Việt Nam lần thứ VIII
Thời gian: 8h00 – 16h00 ngày thứ sáu 17/2/2017
Địa điểm: Phòng họp lớn Khách sạn Pan Pacific, 1 đường Thanh niên Hà Nội
Thông tin về Đại hội VIII công bố trên trang
http://www.vaip.vn/daihoiVIII/

Thông tin chi tiết, xin liên hệ qua thư điện tử office@vaip.vn  hoặc Văn phòng Hội Tin học Việt Nam theo địa chỉ: Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo Hà Nội; Tel. 04-38211725/04-39712597
BCH Hội Tin học Việt Nam rất mong các Hội viên tích cực đồng góp ý kiến xây dựng Hội

Đại hội VIII Hội Tin học Việt Nam (VAIP) 

GiaymoiDH(mat2)

  

.huge-it-share-buttons {
border:0px solid #0FB5D6;
border-radius:5px;
background:#3BD8FF;
text-align:right; }

#huge-it-share-buttons-top {margin-bottom:0px;}
#huge-it-share-buttons-bottom {margin-top:0px;}

.huge-it-share-buttons h3 {
font-size:25px ;
font-family:Arial,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
color:#666666;

display:block; line-height:25px ;

text-align:right; }

.huge-it-share-buttons ul {
float:right; }

.huge-it-share-buttons ul li {
margin-left:3px;
margin-right:3px;
padding:0px;
border:0px ridge #E6354C;
border-radius:11px;
background-color:#14CC9B;
}

.huge-it-share-buttons ul li #backforunical476 {
border-bottom: 0;
background-image:url(‘http://hanict.org.vn/wp-content/plugins/wp-share-buttons/Front_end/../images/buttons.20.png’);
width:20px;
height:20px;
}

.front-shares-count {
position: absolute;
text-align: center;
display: block;
}

.shares_size20 .front-shares-count {
font-size: 10px;
top: 10px;
width: 20px;
}

.shares_size30 .front-shares-count {
font-size: 11px;
top: 15px;
width: 30px;
}

.shares_size40 .front-shares-count {
font-size: 12px;
top: 21px;
width: 40px;
}

Share This:

 • <a id="backforunical476" href="http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=hanict.org.vn/index.php/wp-json/wp/v2/posts&media=http://hanict.org.vn/wp-content/uploads/2017/01/GiaymoiDHmat1.jpg&description=THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI TIN HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII" onclick="javascript:void window.open('http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=hanict.org.vn/index.php/wp-json/wp/v2/posts&media=http://hanict.org.vn/wp-content/uploads/2017/01/GiaymoiDHmat1.jpg&description=THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI cheap jordans online ĐẠI BIỂU HỘI TIN HỌC VIỆT cheap jerseys NAM LẦN THỨ VIII’,’1410949501326′,’width=700,height=500,toolbar=0,menubar=0,location=0,status=1,scrollbars=1,resizable=1,left=0,top=0′);return false;” style=”background-position: -40px -80px “>

 • <a id="backforunical476" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?title=THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI TIN HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII&mini=true&url=hanict.org.vn/index.php/wp-json/wp/v2/posts" onclick="javascript:void window.open('https://www.linkedin.com/shareArticle?title=THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI TIN HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII&mini=true&url=hanict.org.vn/index.php/wp-json/wp/v2/posts','1410949501326','width=700,height=500,toolbar=0,menubar=0,location=0,status=1,scrollbars=1,resizable=1,left=0,top=0');return false;" cheap oakleys style=”background-position: -80px -80px “>

 • <a id="backforunical476" href="http://digg.com/submit?phase=2&url=hanict.org.vn/index.php/wp-json/wp/v2/posts&title=THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI Aber TIN HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII” onclick=”javascript:void window.open(‘http://digg.com/submit?phase=2&url=hanict.org.vn/index.php/wp-json/wp/v2/posts&title=THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI TIN HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII’,’1410949501326′,’width=700,height=500,toolbar=0,menubar=0,location=0,status=1,scrollbars=1,resizable=1,left=0,top=0′);return false;” style=”background-position: -120px -80px “>

 • <a id="backforunical476" href="http://sns.qzone.qq.com/cgi-bin/qzshare/cgi_qzshare_onekey?url=hanict.org.vn/index.php/wp-json/wp/v2/posts&title=THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI TIN HỌC VIỆT throwback jerseys NAM LẦN THỨ VIII” onclick=”javascript:void window.open(‘http://sns.qzone.qq.com/cgi-bin/qzshare/cgi_qzshare_onekey?url=hanict.org.vn/index.php/wp-json/wp/v2/posts&title=THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI TIN HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII’,’1410949501326′,’width=700,height=500,toolbar=0,menubar=0,location=0,status=1,scrollbars=1,resizable=1,left=0,top=0′);return false;” style=”background-position: -280px -80px “>

 • <li class="none nobackground " Wholesale nfl Jerseys >

.huge-it-share-buttons {
border:0px solid #0FB5D6;
border-radius:5px;
background:#3BD8FF;
text-align:right; }

#huge-it-share-buttons-top {margin-bottom:0px;}
#huge-it-share-buttons-bottom {margin-top:0px;}

.huge-it-share-buttons h3 {
font-size:25px ;
font-family:Arial,Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif;
color:#666666;

display:block; line-height:25px ;

text-align:right; }

.huge-it-share-buttons ul {
float:right; }

.huge-it-share-buttons ul li {
margin-left:3px;
margin-right:3px;
padding:0px;
border:0px ridge #E6354C;
border-radius:11px;
background-color:#14CC9B;
}

.huge-it-share-buttons ul li #backforunical476 {
border-bottom: 0;
background-image:url(‘http://hanict.org.vn/wp-content/plugins/wp-share-buttons/Front_end/../images/buttons.20.png’);
width:20px;
height:20px;
}

.front-shares-count {
position: absolute;
text-align: center;
display: block;
}

.shares_size20 .front-shares-count {
font-size: 10px;
top: 10px;
width: 20px;
}

.shares_size30 .front-shares-count {
font-size: 11px;
top: 15px;
width: 30px;
}

.shares_size40 .front-shares-count {
font-size: 12px;
top: 21px;
width: 40px;
}

Share This:

Share This:

2 Comments

 1. Cho xin hỏi là thành phần đại biểu tham dự Đại hội VIII của Hội Tin học Việt Nam sẽ như thế nào và dự kiến thành phần BCH khóa mới?
  Thành phần BCH khóa mới sẽ thay đổi bao nhiêu % so với khóa VII?
  Ai sẽ dự kiến là Tổng thư ký của Hội Tin học Việt Nam khóa tới?

 2. Quản trị says:

  Xem thêm trên trang web của Hội Tin học Việt Nam (VAIP)

  http://www.vaip.org.vn/default.asp?page=newsdetail&newsid=13463

  Thông tin chi tiết, xin liên hệ qua thư điện tử office@vaip.vn hoặc Văn phòng Hội Tin học Việt Nam theo địa chỉ: Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo Hà Nội; Tel. 04-38211725/04-39712597

Leave a Comment