Hà Nội: Kinh phí hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã vượt 6.000 tỷ đồng
01/12/2021
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7-2021 đến nay, nguồn kinh phí các cơ quan chức năng đã phê duyệt để hỗ trợ cho người dân, người lao động, chủ cơ sở, hộ gia đình trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã lên tới 6.012 tỷ đồng. Số tiền này đến với hơn 5,12 triệu lượt người, hộ gia đình, góp phần giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn.
 
 

 

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1018739/ha-noi-kinh-phi-ho-tro-cho-nguoi-dan-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-da-vuot-6000-ty-dong