Đẩy nhanh cấp tài khoản định danh điện tử
07/05/2022
Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ đang được triển khai diện rộng trên địa bàn Hà Nội. Để tạo thuận lợi cho người dân, lực lượng công an Thủ đô đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện trên tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, đặc biệt với các học sinh lớp 9, lớp 12 để phục vụ công tác tuyển sinh năm học mới…
 

 

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1031261/day-nhanh-cap-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu