Hà Nội thêm kênh số thúc đẩy "cung" và "cầu" công nghệ
09/05/2022
Hướng đến mục tiêu tích cực, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội ngày một hiệu quả, bền vững, mới đây UBND Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1442/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng và vận hành Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội".

Theo đó, Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (địa chỉ số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) trở thành kênh công cụ số thúc đẩy các hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao, thương mại hóa công nghệ, đánh giá khoa học, định giá công nghệ.

Đồng thời, đây còn là kênh tạo lập không gian nhằm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, vườn ươm công nghệ; giải quyết thực trạng tiếp cận thông tin, tư vấn trao đổi về công nghệ, thiết bị còn gặp nhiều khó khăn vì thiếu hoặc chưa liên kết giữa cung, cầu công nghệ, thiết bị…

Đặc biệt, dưới sự hỗ trợ của các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại, Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội sẽ mở rộng các giới hạn giao dịch mua bán công nghệ thuận lợi không bị hạn chế về không gian, thời gian; dần hình thành tạo thói quen giao dịch công nghệ, thúc đẩy thị trường công nghệ thành phố và quốc gia ngày càng hiệu quả, mạnh mẽ.

Cũng theo Quyết định, Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội có nhiệm vụ xây dựng, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu nhu cầu, khả năng cung cấp công nghệ, tài sản trí tuệ; tổ chức triển lãm, hội chợ công nghệ quốc gia, quốc tế định kỳ, thường xuyên và các hoạt động xúc tiến công nghệ trong, ngoài nước.

"Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội hoạt động dưới 02 hình thức: sàn vật lý (offline) và sàn trực tuyến (online), có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, các công cụ tiến ích và nguồn lực", Quyết định nêu rõ.

Theo đó, sàn offline là nơi trưng trưng bày, giới thiệu công nghệ; địa điểm diễn ra các hoạt động gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa bên cung – cầu công nghệ hoặc các tổ chức trung gian của thị trường công nghệ.

Sàn online là sàn thương mại điện tử chuyên về công nghệ, thiết bị - nền tảng cho các hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến công nghệ; tạo kho cơ sở dữ liệu vè thông tin công nghệ, hồ sơ các thành viên tham gia giao dịch, tin tức, thị trường được đảm bảo ổn định, thường xuyên, liên thông trên môi trường trực tuyến, mạng Interner.

Quyết định cũng nêu rõ vốn đầu tư thiết lập Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội từ 100% vốn ngân sách nhà nước. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội (có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; hoạt động theo cơ chế tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập).

Hà Nội thêm kênh số thúc đẩy "cung" & "cầu" công nghệ - Ảnh 1.

Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội là nơi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa bên cung và cầu công nghệ  (Ảnh minh họa Internet).

"Cơ cấu tổ chức bộ máy Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội xây dựng, hoàn thiện theo 02 giai đoạn: Giai đoạn 01 (hình thành bộ khung quan lý, biên chế; giai đoạn 02 (cơ cấu lại các phòng trực thuộc, bổ sung biên chế căn cứ theo nhu cầu phát triển và năng lực thực hiện nhiệm vụ thực tế)", Quyết định nêu rõ.

Để đảm bảo tiến độ, hiệu quả Đề án, Quyết định giao nhiệm vụ cho Sở KH&CN Hà Nội chủ trì, phối hợp sở Nội vụ xây dựng và trình UBND thành phố phương án tổ chức; đảm bảo, hằng năm báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện Đề án; đề xuất kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội và giải quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Sở KH&ĐT Hà Nội chủ trì hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư thành lập Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội; phối hợp cùng Sở KH&CN Hà Nội tham mưu cho UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện Đề án đối với các nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách thành phố, đảm bảo đúng quy định.

Sở TT&TT Hà Nội phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai các quy định nhà nước về đầu tư ứng dụng CNTT theo quy định hiện hành; phối hợp cùng các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố xây dựng chương trình, kinh phí thường xuyên hằng năm theo chức năng, nhiệm vụ để thực hiện nhiệm vụ thông tin, truyền thông về hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội...

https://ictvietnam.vn/ha-noi-them-kenh-so-thuc-day-cung-va-cau-cong-nghe-20220508213239693.htm