Hà Nội: Số hóa tối thiểu 60% tài liệu lưu trữ không ở định dạng điện tử
23/06/2022
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1721/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án “Xây dựng hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử tại Lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.
 

 

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1035216/ha-noi-so-hoa-toi-thieu-60-tai-lieu-luu-tru-khong-o-dinh-dang-dien-tu