Từ ngày mai, phụ huynh Hà Nội tập dượt đăng ký tuyển sinh
24/06/2022
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng GD&ĐT và các đơn vị trường học về việc thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023. Năm học này, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các lớp trên thông qua cổng điện tử hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, tại địa chỉ: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Hệ thống tuyển sinh trực tuyến sẽ vận hành thử nghiệm từ 0h ngày 25/6 đến 24h ngày 27/6/2022. Tuỳ từng độ tuổi, khung giờ đăng ký tuyển sinh khác nhau nên phụ huynh lưu ý thời gian vận hành của hệ thống.

Cụ thể, từ 0h ngày 25/6 đến 24h ngày 25/-6 vận hành thử nghiệm đăng ký tuyển sinh vào lớp 1; từ 0h ngày 26/6 đến 24h ngày 26/6 vận hành thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non; thời gian vận hành thử nghiệm đăng ký tuyển sinh của lớp 6 là từ 0h ngày 27/6 đến 24h ngày 27/6 .

Phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào lớp 1 và lớp 6 bằng tài khoản của học sinh; đăng ký tuyển sinh cho trẻ 5 tuổi vào trường mầm non bằng cách nhập đầy đủ thông tin học sinh vào các nội dung đăng ký theo hướng dẫn trên cổng điện tử: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn

Sau ngày 27/6, hệ thống sẽ hủy toàn bộ dữ liệu đăng ký thử nghiệm. Kết quả tuyển sinh năm học 2022-2023 của học sinh chỉ được chấp nhận trong thời gian đăng ký chính thức.

Sở GD&ĐT cũng thông báo thời gian triển khai tuyển sinh trực tuyến năm học 2022-2023 với tuyển sinh lớp 1 từ 0h ngày 1/7 đến 24h ngày 3/7; với trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ 0h ngày 4/7 đến 24h ngày 6/7 và từ 0h ngày 7/7 đến 24h ngày 9/7 với tuyển sinh vào lớp 6.

https://baophapluat.vn/tu-ngay-mai-phu-huynh-ha-noi-tap-duot-dang-ky-tuyen-sinh-post452316.html