Hải quan Hà Nội xây dựng môi trường tác nghiệp điện tử
13/09/2022
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trên nhiều lĩnh vực đã giúp công tác quản lý hải quan tại Cục Hải quan Hà Nội ngày càng hiệu quả. Đây là nền tảng để đơn vị tham gia, triển khai kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan.

90,6 thủ tục triển khai dịch vụ công mức độ 4

Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của Cục Hải quan Hà Nội được thể hiện rõ nét ở nhiều lĩnh vực nghiệp vụ. Đáng chú ý trong đó là về ứng dụng CNTT trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK). Cục Hải quan Hà Nội là đơn vị đi đầu trong việc triển khai thí điểm toàn diện, hiệu quả hệ thống VNACC/VCIS (thông quan hàng hóa tự động), làm cơ sở cho việc triển khai nhân rộng hệ thống trên toàn quốc.

Việc triển khai hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống vệ tinh giúp các quy trình thủ tục hải quan cơ bản được tự động hóa, nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát cũng như hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan và chống gian lận thương mại.

Về ứng dụng CNTT trong việc thu, nộp thuế điện tử, việc đã triển khai Cổng thanh toán điện tử hải quan và thực hiện thanh toán điện tử qua ngân hàng, giúp cho công tác thu, nộp thuế được thực hiện nhanh, giảm thiểu tình trạng cưỡng chế không chính xác. Với việc triển khai này, tỷ lệ tờ khai được thanh toán thuế qua ngân hàng đạt 99.8%. Qua đó, giảm thời gian thông quan cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.

100% các hãng hàng không đã gửi thông tin tới Cổng thông tin một cửa quốc gia và triển khai, kết nối toàn bộ đối với các kho hàng không; tỷ lệ xử lý tự động của hệ thống đạt ổn định trên 99,4 %; thời gian thông quan 1 lô hàng được giảm từ 3 - 6 giờ xuống còn dưới 10 phút.

Không chỉ vậy, việc ứng dụng CNTT trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh với nhiều kết quả tích cực.

Cục Hải quan Hà Nội đã triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại tất cả các đơn vị trong toàn cục với 181 thủ tục hành chính.

Trong đó dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 173/181 thủ tục hành chính (chiếm 95,6% số lượng thủ tục hành chính) và có 164 thủ tục hành chính đạt mức độ 4 (đạt 90,6% số lượng thủ tục hành chính).

Đặc biệt, về ứng dụng CNTT trong triển khai thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và quản lý giám sát hải quan tự động, Cục Hải quan Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành triển khai Hệ thống một cửa quốc gia và Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ tháng 9/2020. Hệ thống đã nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hải quan tại Cảng hàng không quốc tế.

Những kết quả trên đã phần nào chứng tỏ và ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của Cục Hải quan Hà Nội; đồng thời là tiền đề để Cục Hải quan Hà Nội tiếp tục triển khai các kế hoạch cải cách, hiện đại hóa tiếp theo của ngành Hải quan, cụ thể là kế hoạch chuyển đổi số.

5 giải pháp trọng tâm

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Hoàng Quốc Quang, triển khai định hướng của Tổng cục, Cục Hải quan Hà Nội xác định thực hiện chuyển đổi số gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan trên cơ sở ứng dụng CNTT và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo định hướng thống nhất của ngành Hải quan và của TP. Hà Nội.

4 mục tiêu cụ thể được đặt ra gồm: đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng môi trường hải quan điện tử, hướng tới mục tiêu giảm thời gian thông quan hàng hóa và tạo thuận lợi cho hoạt động XNK; thực hiện chuyển đổi số và triển khai thành công Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT ngành Hải quan, hướng tới mục tiêu thực hiện thủ tục hải quan mọi lúc, mọi nơi và mọi phương tiện; vận hành thông suốt Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; nâng cao hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hướng tới mục tiêu hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp XNK.

Máy móc, thiết bị hiện đại được ứng dụng trong hoạt động nghiệp vụ của Hải quan Hà Nội.
Máy móc, thiết bị hiện đại được ứng dụng trong hoạt động nghiệp vụ của Hải quan Hà Nội.

Để hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số nêu trên, theo ông Quang, đơn vị sẽ triển khai thực hiện đồng bộ 5 giải pháp trọng tâm.

Đó là xây dựng nghị quyết chuyên đề về cải cách, hiện đại hóa và ứng dụng CNTT trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các nội dung của nghị quyết được cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở bám sát và thống nhất với kế hoạch, chiến lược phát triển ứng dụng CNTT của ngành và của thành phố.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ vận hành thông suốt các hệ thống ứng dụng CNTT; xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án triển khai Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT ngành Hải quan; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thành công Hệ thống một cửa quốc gia và Giám sát hải quan tự động tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

"Đặc biệt là triển khai xây dựng ứng dụng chia sẻ dữ liệu, thông tin từ cục đến chi cục và với doanh nghiệp; kết nối tập trung dữ liệu hình ảnh soi chiếu, camera, thông tin hoàn thuế và tạo thuận lợi gắn với tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp" - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội cho biết thêm.

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hai-quan-ha-noi-xay-dung-moi-truong-tac-nghiep-dien-tu-112564.html