Bộ Công an kiểm tra dịch vụ công trực tuyến tại quận Tây Hồ
24/11/2022
Ngày 24-11, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ chủ trì và kiểm tra công tác triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tại địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội).
 

 

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1048430/bo-cong-an-kiem-tra-dich-vu-cong-truc-tuyen-tai-quan-tay-ho