Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội dẫn đầu trong ứng dụng các nền tảng số
25/11/2022
Theo thống kê, TP Hà Nội đang dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng các nền tảng số của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (SMEdx). Để hỗ trợ các doanh nghiệp SME (doanh nghiệp nhỏ và vừa) chuyển đổi số hiệu quả, Chương trình SMEdx cam kết cung cấp từ 3 - 6 tháng miễn phí cho các doanh nghiệp có quy mô dưới 50 người. Các doanh nghiệp SME sử dụng nền tảng số, không cần đầu tư vận hành mà chỉ cần trả tiền theo "thuê bao" hàng tháng vừa đơn giản, vừa bảo đảm an toàn thông tin.

Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), trải qua giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã nhận thức được rằng chuyển đổi số là xu hướng không thể đảo ngược để doanh nghiệp thích ứng và vượt qua khó khăn của đại dịch.

Cũng vì thế, số lượng doanh nghiệp SME tiếp cận và sử dụng các nền tảng của Chương trình SMEdx trong thời gian qua đã cung cấp tăng dần theo từng tháng. Tính đến giữa tháng 10/2022, chương trình SMEdx đã tiếp cận được đến gần 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm khoảng 62% tổng số doanh nghiệp trên cả nước, tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 20%/tháng.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội dẫn đầu trong ứng dụng các nền tảng số
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ tại Công ty cổ phần Misa (Ảnh: Nhật Nam)

Đặc biệt, nhờ đa dạng hình thức tiếp cận, kết quả đã có hơn 63.525 doanh nghiệp SME lựa chọn sử dụng các nền tảng số trong chương trình SMEdx, chiếm khoảng 13% tổng số lượng doanh nghiệp SME tiếp cận chương trình, tăng trung bình 15% hàng tháng.

Theo thống kê, trong 9 nhóm nền tảng xuất sắc của Chương trình SMEdx, tỷ lệ doanh nghiệp SME chọn sử dụng nhóm nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp cao hơn cả, đạt gần 40%. Tiếp đó là các nhóm nền tảng nhân sự, tổ chức (17%); nền tảng du lịch, khách sạn (16%); nền tảng hạ tầng công nghệ (14%), nền tảng kế toán tài chính (10%); nền tảng quảng cáo, tiếp thị, chăm sóc khách...

Thống kê của Bộ TT&TT cũng cho thấy, tỷ lệ các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng các nền tảng số Make in Vietnam xuất sắc của Chương trình SMEdx có sự chênh lệch lớn giữa các tỉnh, thành phố. Tính đến cuối tháng 9, một số địa phương đứng đầu về tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nền tảng số cao là Hà Nội (34%), TP HCM (32,7%), Đà Nẵng (11,5%). Một số địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp tham gia thấp như Điện Biên, Hòa Bình, Tây Ninh, Hậu Giang.

Nhấn mạnh nền tảng số là một công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, Bộ TT&TT đề nghị thời gian tới các địa phương có chính sách, bố trí nguồn lực để hỗ trợ cho doanh nghiệp SME trong địa phương tham gia Chương trình SMEdx.

https://tuoitrethudo.com.vn/doanh-nghiep-nho-va-vua-ha-noi-dan-dau-trong-ung-dung-cac-nen-tang-so-211568.html