Hà Nội thí điểm cung cấp 2 nhóm dịch vụ công liên thông
25/11/2022
UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức ngay công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện 2 nhóm dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí”… là những yêu cầu trong Công văn số 3810/UBND-KSTTHC của UBND thành phố Hà Nội về đẩy mạnh triển khai dịch vụ công liên thông.
 

 

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1048503/ha-noi-thi-diem-cung-cap-2-nhom-dich-vu-cong-lien-thong