Công an Hà Nội triển khai mạng Zalo kết nối thông tin với người dân
01/12/2022
Ngày 30-11, Công an thành phố Hà Nội chính thức triển khai trang mạng xã hội Zalo để tuyên truyền đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến theo chủ trương của Bộ Công an.
 

 

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Cai-cach-hanh-chinh/1048921/cong-an-ha-noi-trien-khai-mang-zalo-ket-noi-thong-tin-voi-nguoi-dan