Tăng cường thay thế thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp
06/02/2023
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, theo Kế hoạch số 283/KH-SYT về thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành, năm 2023, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân bảo hiểm y tế bằng nhiều giải pháp.

Giải pháp trọng tâm là các cơ sở có trách nhiệm đồng bộ quy trình khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế. Để quy trình vận hành thông suốt, các cơ sở y tế cần quan tâm trang bị phương tiện kỹ thuật, đào tạo nhân lực, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Theo dữ liệu của ngành Bảo hiểm xã hội, đến hết tháng 1-2023, Hà Nội có 583/724 cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tra cứu bằng căn cước công dân gắn chíp thay cho thẻ bảo hiểm y tế.

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doi-song/1054720/tang-cuong-thay-the-the-bao-hiem-y-te-bang-can-cuoc-cong-dan-gan-chip