Chuyển đổi số - Vấn đề bạn trẻ quan tâm và nhiệm vụ của Đoàn
25/05/2023
Chiều 25/5, chương trình Thường trực Thành đoàn Hà Nội đối thoại cùng thanh thiếu nhi Thủ đô được tổ chức. Đây là dịp để Thường trực Thành đoàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, đề xuất cũng như các câu hỏi, thắc mắc của các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô; Đồng thời định hướng, thảo luận về những giải pháp mới từ hiến kế của các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô trong thời gian tới.

Vấn đề chuyển đổi số được nhiều bạn trẻ quan tâm. Bạn Hoàng Minh Hằng, Phó Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì mở màn với câu hỏi: Chủ đề công tác năm 2023 của các cấp bộ Đoàn là "Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn". Trong thời gian gần đây chúng ta cũng nghe nhiều về cụm từ "chuyển đổi số". Công cuộc chuyển đổi số là việc cần, việc khó đòi hỏi lực lượng đoàn viên, thanh niên xung phong đi đầu. Bí thư có thể cho biết, giải pháp của tổ chức Đoàn để phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số?.

Cũng cùng mối quan tâm đến lĩnh vực chuyển đổi số, bạn Trịnh Thị Ngọc Anh đặt câu hỏi: “Theo dõi Fanpage Thành đoàn, tôi có thấy ngày 22/5 vừa qua, VNPT Hà Nội ký kết thoả thuận hợp tác với Thành đoàn Hà Nội; trong đó nhấn mạnh nội dung Thành đoàn phối hợp với VNPT Hà Nội triển khai 05 đề án của Thành đoàn thực hiện chương trình số 07 của Thành uỷ Hà Nội. Vậy với chức năng/vai trò của một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và CNTT hàng đầu Thủ đô, VNPT HàNội sẽ hợp tác và triển khai cùng ĐTN TP cụ thể như thế nào trong nội dung này? Có ưu tiên quan tâm đến lực lượng kỹ sư trẻ như chúng tôi không?.

Trả lời những băn khoăn của các bạn trẻ, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ đã có vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu.

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn của Thủ đô đã tích cực, chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số và các vấn đề nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Chu Hồng Minh cho rằng, giải pháp của tổ chức Đoàn trong chuyển đổi số bắt đầu bằng việc phát huy vai trò thanh niên coi chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng của Đoàn.

Bí thư Chu Hồng Minh nhấn mạnh: Trong năm 2023, Thành đoàn chia sẻ nhiều giải pháp để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh đến kiến thức, kỹ năng cần có của bạn trẻ làm việc trong môi trường số như: ngoại ngữ, sử dụng máy tính, truyền thông…

Tổ chức Đoàn có nhiều chương trình, qua đó giúp thanh niên hoàn thiện kỹ năng số. Đoàn cũng đồng thời thành lập chương trình giúp Nhân dân: tổ chuyển đổi số cộng đồng, phát huy tinh thần xung kích của bạn trẻ giúp địa phương, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ trong việc chuyển đổi số của mình.

Bên cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội triển khai nhiệm vụ như mã hóa những địa chỉ đỏ, di tích lịch sử trên địa bàn Thủ đô, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch, xây dựng kinh tế xã hội, cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu đề ra. 

https://tuoitrethudo.com.vn/chuyen-doi-so-van-de-ban-tre-quan-tam-va-nhiem-vu-cua-doan-225036.html