Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Google search engine
HomeTin tứcHà Nội 365Huyện Thanh Oai triển khai thực chất, hiệu quả Đề án 06...

Huyện Thanh Oai triển khai thực chất, hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, huyện Thanh Oai đã cơ bản đạt được những các mục tiêu có tính chất nền tảng, góp phần giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, làm giàu dữ liệu dân cư.

99,3% cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ UBND TP, Công an TP Hà nội về triển khai và tổ chức thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), UBND huyện Thanh Oai đã ban hành các kế hoạch, công văn triển khai thực hiện.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai đồng bộ quy trình cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và cấp mã định danh điện tử vào CCCD đảm bảo nhanh chóng, chính xác mang lại nhiều tiện ích trong giải quyết các TTHC công.

Thanh Oai đạt tỷ lệ 99,3% cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”.
Thanh Oai đạt tỷ lệ 99,3% cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”.

Thượng tá Kim Văn Nghĩa – Phó Trưởng Công an huyện Thanh Oai thông tin, Ban chỉ đạo các cấp đã hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư đã nhập và điều chỉnh dữ liệu thông tin công dân trên hệ thống CSDLQG về dân cư đạt tỷ lệ 99,3%, đảm bảo thông tin công dân “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ các giao dịch hành chính của công dân và chia sẻ kết nối dữ liệu.

Cụ thể, đã thực hiện cấp CCCD cho 172.849 trường hợp đạt tỷ lệ 95%; đã xác thực định danh điện tử cho 107.878/172.859 công dân, đạt tỷ lệ 62,4%; có 21/21 xã, thị trấn đã triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 2, 3 trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp xã; thực hiện tiếp nhận và giải quyết 11.545 hồ sơ các loại thuộc thẩm quyền cấp xã qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Tiếp nhận và giải quyết 11.545 hồ sơ cư trú trong đó có 4.856 trường hợp tiếp nhận trực tuyến qua Cổng dịch vụ công.

Tính đến ngày 10/2/2023, đã tổ chức tiếp nhận 17.944/23.526 hồ sơ cấp CCCD gắn chip trong đó đã cập nhật 10.084 thẻ CCCD lên Cổng thông tin của Công an TP và trả 10.084 thẻ cho công dân.

Huyện Thanh Oai triển khai thực chất, hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ  - Ảnh 1

Huyện Thanh Oai triển khai thực chất, hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ  - Ảnh 2
Đoàn viên thanh niên huyện Thanh Oai hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID.

Đáng giá về kết quả thực hiện Đề án 06, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Thanh Oai đã triển khai, thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ của Đề án 06 với mục tiêu là ứng dụng CSDLQG về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Đề án 06 khi hoàn thiện sẽ phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN, người dân trong thực hiện các giao dịch, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, quản lý con người trên địa bàn.

Mục tiêu mà huyện Thanh Oai hướng tới là người dân, DN được thụ hưởng thành quả của chuyển đổi số và Đề án 06 một cách thực chất, hiệu quả. Thời gian tới, huyện tiếp tục huy động tổng lực hệ thống chính trị, sự vào cuộc của người dân và DN một cách tự giác, tránh nhiệm trong thực hiện đề án.

Các đơn vị, xã, thị trấn chủ động hơn nữa trong hướng dẫn, triển khai số hóa, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thường xuyên đánh giá kết quả hoạt động thông qua mức độ hài lòng của người dân, DN.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng

Những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Thanh Oai vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc. Một số cơ quan, địa phương chưa có sự chỉ đạo sâu sát. Tổ công tác Đề án 06 tại các địa phương còn hạn chế, chưa thực sự huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đa số công dân chưa thay đổi thói quen làm việc trên môi trường điện tử, khả năng hạn chế trong tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin; quá trình, thao tác thực hiện có nhiều vướng mắc, bất cập. Cùng với đó tâm lý nhiều người dân còn tư tưởng e ngại khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo Thượng tá Kim Văn Nghĩa, các văn bản pháp luật liên quan đến Quy trình giải quyết thủ tục hành chính, quy định về chế độ đăng ký lưu giữ hồ sơ, tài liệu môi trường mạng chưa được sửa đổi, ban hành dẫn đến chưa đảm bảo căn cứ pháp lý thực hiện.

Trong khi đó, đường truyền CSDLQG về dân cư, hệ thống trang thiết bị xác thực định danh điện tử nhiều lúc còn chậm, thiếu ổn định. Nguồn nhân lực Công an xã, thị trấn còn hạn chế về số lượng, cán bộ, chiến sĩ phải kiêm nhiệm thực hiện nhiều mặt công tác chuyên môn khác cùng lúc.

Đáng nói, khi công dân đăng ký tài khoản dịch vụ công, hệ thống yêu cầu công dân phải cung cấp số điện thoại chính chủ và thực hiện trên điện thoại thông minh và máy tính. Tuy nhiên, nhiều công dân không có số điện thoại chính chủ và trang thiết bị nên không đăng ký được tài khoản.

Nói về những vướng mắc tại địa phương, Chủ tịch UBND xã Cao Viên Nguyễn Mạnh Dũng cho hay: Nhiều công dân trên địa bàn xã chưa thành thạo trong việc truy cập, thao tác trên ứng dụng và Cổng thông tin điện tử quốc gia. Khoảng 20% công dân trên địa bàn xã (số người trên 50 tuổi) không sử dụng điện thoại hoặc điện thọa thông minh.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Đề án 06.
Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Đề án 06.

Việc xây dựng CSDL chuyên ngành chỉ tập trung quản lý Nhà nước của từng ngành, lĩnh vực mà chưa kết nối, chia sẻ thông tin chung về công dân giữa các CSDL nên không khắc phục được tình trạng cục bộ, không thông nhất về thông tin cơ bản của công dân. Thực trạng này gây lãng phí nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực trong đầu tư hạ tầng mở rộng CSDL.

Xây dựng nền hành chính trong sạch, hiện đại

Để thực hiện hiệu quả Đề án 06, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác phối hợp triển khai đảm bảo đồng bộ, hỗ trợ lực lượng Công an địa phương, Tổ Công tác Đề án 06 thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở.

Công an huyện phối hợp với các đơn vị, các xã đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối, chia sẻ các nền tảng số, cơ sở dữ liệu đồng bộ, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành với trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của TP.

Thượng tá Trần Trí Dũng – Trưởng Công an huyện Thanh Oai trao thưởng cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án 06.

Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp cùng Công an các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp, xác thực định danh điện tử cho số công dân trong diện còn lại chưa làm, tập trung, ưu tiên vào nhóm đối tượng là học sinh sắp dự thi tốt nghiệp kỳ tới; tuyển sinh đầu cấp (lớp 1 và lớp 6).

Thực hiện đồng bộ các giải pháp điều chỉnh, bổ sung thông tin các tổ chức Hội, đoàn thể, thông tin đối tượng để làm giàu dữ liệu, cập nhật thông tin dân cư, làm sạch dữ liệu thông tin dân cư đảm bảo thông tin “đúng, đủ, sạch, sống” bền vững lâu dài tiến tới hoàn thiện mục tiêu “Công dân số” phục vụ cho việc kết nối khai thác các dữ liệu của các sở, ban, ngành trong thời gian tới.

Đối với UBND các xã, thị trấn phối hợp cùng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện rà soát lại toàn bộ các TTHC cần xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, qua công tác thực tế có khó khăn, vướng mắc báo cáo tham mưu đề xuất về BCĐ Đề án 06 huyện để cùng kịp thời tháo gỡ.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán các dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội thông qua các hệ thống chuyển đổi số không dùng tiền mặt, xác thực tài khoản ngân hàng…

https://kinhtedothi.vn/huyen-thanh-oai-trien-khai-thuc-chat-hieu-qua-de-an-06-cua-chinh-phu.html

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bình luận

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

- Advertisment -
Google search engine

Phổ biến