Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
Google search engine

THỦ TỤC GIA NHẬP HỘI VIÊN CHÍNH THỨC

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Email: hoitinhocvienthonghanoi@gmail.com
Điện thoại: 0916 332 286
Trụ sở: TÒA NHÀ BÁO KINH TẾ VIỆT NAM (V.E.T) Số 98 Đường Hoàn

Đăng ký Hội viên

Các mục (*) là bắt buộc

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HOẶC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CHI NHÁNH HOẶC ĐẠI DIỆN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

CÁC THÔNG TIN KHÁC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN LIÊN HỆ THƯỜNG XUYÊN VỚI HANICT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH VỀ NHÂN SỰ - ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

NGƯỜI PHỤ TRÁCH VỀ QUYỀN LỢI HỘI VIÊN (THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG) VÀ NGHĨA VỤ (HỘI PHÍ) CỦA HỘI VIÊN

VIDEO GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

GIẤY PHÉP KINH DOANH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIA NHẬP HỘI VIÊN