Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
Google search engine
HomeTin bài theo chuyên mụcTin chuyển đổi sốSở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội: Tích...

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội: Tích cực thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 và tích cực tham gia chuyển đổi số thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền… là một trong những nhiệm vụ mà Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội đặt ra trong thời gian tới.
Liên quan công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, Sở LĐTBXH Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Sở đã trình Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực LĐTBXH; trình phê duyệt quy trình nội bộ; phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực LĐTBXH được lựa chọn xây dựng dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính, Sở đã rà soát, điều chỉnh phân cấp, ủy quyền để tham mưu Thành phố thực hiện đảm bảo phù hợp với thực tiễn đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế – xã hội, trong đó có 2 nội dung liên quan đến lĩnh vực LĐTBXH (quản lý giáo dục nghề nghiệp; quản lý các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng).

Sở đã tích cực tổ chức thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và các văn bản của Trung ương, hướng dẫn của Bộ LĐTBXHH, các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của Thành phố đảm bảo yêu cầu. Sở cũng chỉ đạo sát sao đối với việc triển khai 2 thủ tục hành chính ưu tiên tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố là: Liên thông đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí và Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đồng thời, Sở chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã thực hiện chuẩn hóa dữ liệu đối với các đối tượng người có công và các đối tượng khác thuộc ngành; triển khai thực hiện Quy trình số 3936/NCC-QLHC ngày 8/6/2023 thực hiện rà soát, đối chiếu làm sạch và nhập dữ liệu người có công trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, Sở LĐTBXH Hà Nội đã tiếp nhận 20.153 hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Trong đó, Sở đã giải quyết đúng hạn cho 19.829 hồ sơ; đang giải quyết trong hạn 1.822 hồ sơ; không có hồ sơ nào quá hạn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sở LĐTBXH Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4, đồng thời, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Sở sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND Thành phố về thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyên đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước thuộc quyền quản lý của đơn vị.

Được biết, theo Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND Thành phố về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội, chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Sở LĐTBXH Hà Nội đạt 91,68 điểm, đứng thứ 1/22 sở, ngành của Thành phố.

https://laodongthudo.vn/tich-cuc-thuc-hien-cai-cach-hanh-chinh-va-chuyen-doi-so-157946.html

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bình luận

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

- Advertisment -
Google search engine

Phổ biến