Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Google search engine
HomeTin bài theo chuyên mụcTin chuyển đổi sốThiếu cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin ảnh hưởng...

Thiếu cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin ảnh hưởng tới tiến độ chuyển đổi số

Đó là một trong những khó khăn, kiến nghị được đưa ra tại buổi làm việc giữa Đoàn giám sát HĐND TP Hà Nội với Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thuộc TP Hà Nội, diễn ra sáng nay (16/5).
33/35 thủ tục hành chính được đưa lên dịch vụ công mức 3,4
Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội, trong giai đoạn 2016-2020, Sở TT&TT đã chú trọng đầu tư, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; Chủ động xây dựng quy trình giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến; Chủ động rà soát, đơn giản hóa TTHC và tham mưu UBND TP ban hành các Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Sở và Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực TT&TT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn TP.

Đến nay, 100% (35/35) TTHC thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở được thực hiện theo cơ chế Một cửa, trong đó 33 TTHC được đưa lên dịch vụ công mức 3,4.

Về kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số phục vụ hoạt động điều hành nội bộ, đến nay 100% Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản kết nối, liên thông trên môi trường mạng.

Từ tháng 6/2019, UBND TP chính thức thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử (không gửi giấy) với cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố qua Trục liên thông văn bản quốc gia và nội bộ giữa các cơ quan nhà nước TP, sử dụng hoàn toàn chữ ký số chuyên dùng Chính phủ…

Từ năm 2018, các Sở, ban, ngành, 30 UBND quận, huyện thị xã và 100% xã, phường, thị trấn đã sử dụng Hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của TP thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính/dịch vụ công trực tuyến trên toàn địa bàn TP, thay vì sử dụng các phần mềm nhỏ lẻ.

Thiếu cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin ảnh hưởng tới tiến độ chuyển đổi số
Đoàn giám sát thăm Sở TT&TT

Từ giai đoạn 2021-2023, Sở TT&TT tiếp tục duy trì và triển khai mở rộng hạ tầng mạng diện rộng WAN của TP đến 579/579 xã, phường, thị trấn, kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ. Hiện, đơn vị đang triển khai xây dựng đề án “Thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trên cơ sở đó, UBND TP sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai Trung tâm Điều hành thông minh TP Hà Nội.

Đồng thời, Sở TT&TT cũng chú trọng xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP đã được triển khai tới các cơ quan nhà nước 3 cấp của TP. Việc khai thuế điện tử đã được áp dụng phổ biến với tỷ lệ 99,5% doanh nghiệp đang hoạt động khai thuế qua mạng; Trên 99,1% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử…

Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của đội ngũ cán bộ trong vận hành mô hình chính quyền điện tử
Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng kể nhưng đại diện Sở TT&TT cũng nêu lên một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như khối lượng công việc về chuyển đổi số lớn trong khi nguồn nhân lực công nghệ thông tin của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin tại các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã còn thiếu; Khối xã chưa có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin ảnh hưởng lớn tới tiến độ, chất lượng công tác tham mưu triển khai nhiệm vụ.

Để việc triển khai CCHC, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số được hiệu quả, Sở TT&TT kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm và biên chế công chức chuyên trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, đặc biệt là tại cấp xã.

Sở cũng kiến nghị với Thành ủy, HĐND, UBND TP tiếp tục duy trì cơ chế hỗ trợ công chức, viên chức làm công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước TP khi Chính phủ áp dụng chế độ lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương; Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác CCHC tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP.

Thiếu cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin ảnh hưởng tới tiến độ chuyển đổi số
Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên phát biểu tại buổi giám sát

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên đánh giá cao những kết quả của Sở TT&TT trong thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Sở TT&TT đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trung ương và TP; Tập trung hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, thực hiện công nghệ số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành…

Trưởng Đoàn giám sát đề nghị Sở TT&TT rà soát lại toàn bộ các thể chế liên quan đến công tác chuyển đổi số, tổng hợp, tham mưu cho TP để triển khai tốt hơn về công tác này; Đồng thời, đẩy nhanh việc xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đầu việc, đảm bảo tiến độ.

https://tuoitrethudo.com.vn/thieu-can-bo-chuyen-trach-ve-cong-nghe-thong-tin-anh-huong-toi-tien-do-chuyen-doi-so-224120.html

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bình luận

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

- Advertisment -
Google search engine

Phổ biến