Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
Google search engine
HomeTin bài theo chuyên mụcTin công nghệKhẩn trương triển khai dự án “Sàn giao dịch công nghệ Hà...

Khẩn trương triển khai dự án “Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội”

Ngày 19/5, Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình.

Tốc độ gia tăng đăng ký sáng chế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước

Chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn phong, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chương trình số 07-CTr/TU về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025 được phê duyệt và triển khai thực hiện trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, sự điều hành của UBND Thành phố, sự nỗ lực từ các cấp, các ngành địa phương, chuyên gia, người dân… trên địa bàn Thành phố, Chương trình 07-CTr/TU đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong nửa đầu nhiệm kỳ.

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ tương tự nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hỗ trợ phát triển năng lực đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội” phục vụ tính toán chỉ tiêu doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Trong đó, đã xác định được phương pháp tính và bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp. Qua tính toán và đánh giá các tiêu chí thành phần cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 67%, chủ yếu là các doanh nghiệp lớn và vừa.

Chương trình đặt mục tiêu đến cuối giai đoạn 2021-2025, phấn đấu dẫn đầu cả nước về công bố quốc tế; tốc độ gia tăng đăng ký sáng chế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Cụ thể, năm 2022, số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội là 13.663 đơn (cả nước có 40.440 đơn, chiếm 33,8% và đứng đầu cả nước). Số lượng bằng/giấy chứng nhận sở hữu công nghiệp đã được cấp năm 2022 trên địa bàn thành phố là 10.387 bằng (cả nước có 31.467 bằng, chiếm 33,0% và đứng thứ hai cả nước).

Thành phố đã quan tâm tạo điều kiện và nguồn lực tối đa cho các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể đã bố trí hơn 20 tỷ đồng trong năm 2021 và hơn 15 tỷ đồng trong năm 2022 để triển khai các nhiệm vụ của Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (Đề án 4889) và Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội (Quyết định số 3457), thực hiện các hoạt động như hỗ trợ truyền thông, mặt bằng, vườn ươm, đào tạo tập huấn, xây dựng cẩm nang chuyển đổi số cho doanh nghiệp, truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng phần mềm, nền tảng để tập hợp, phân tích, đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội…

Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng, ban hành một số đề án, kế hoạch, chuyên đề còn chậm so với tiến độ đề ra (4 nhiệm vụ chưa trình UBND thành phố). Việc hoàn thiện dự thảo sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố còn chậm (6 nhiệm vụ đã trình UBND thành phố, hiện đang hoàn thiện). Đối với một số đề án, kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt, việc phối hợp triển khai thực hiện và phối hợp giữa các đơn vị chưa tốt; kết quả triển khai thực hiện chưa rõ nét.

Khẩn trương triển khai dự án “Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội” - ảnh 2
Quyền Giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan phát biểu tham luận tại hội nghị

Tham luận tại hội nghị, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan cho biết, kết quả triển khai Chương trình, thực hiện Chương trình 07-CTr/TU, Sở Công Thương đã ban hành nhiều Kế hoạch triển khai. Trong đó, Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022, Sở đã vận động được 29 doanh nghiệp với tổng số 42 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực. Kết quả đã có 33 sản phẩm của 25 doanh nghiệp được Hội đồng đánh giá đạt sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022.

 

Khẩn trương triển khai dự án “Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội” - ảnh 3
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU phát biểu tại hội nghị

Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ngày càng bám sát thực tiễn

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả mà Chương trình số 07-CTr/TU đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đây là lần đầu tiên Thành ủy Hà Nội ban hành một chương trình riêng về khoa học và công nghệ, cho thấy thành phố quan tâm đến lĩnh vực quan trọng này.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ qua, thành công lớn của Chương trình số 07-CTr/TU là sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của các đơn vị, sở, ngành đối với vấn đề khoa học và công nghệ hiện nay. Các quan điểm, chủ trương, mục tiêu phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố đã được triển khai hiệu quả, đặc biệt đối với giới trẻ.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ngày càng bám sát vào thực tiễn và nhu cầu của các ngành, địa phương, doanh nghiệp. Từ đó lựa chọn và xác định được các nhiệm vụ có tính cấp thiết, ứng dụng cao phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội. Nhiều ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo công tác ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý.

Nguyên nhân là do nhận thức; sự gắn kết giữa nhà khoa học, nhà trường, các đơn vị nghiên cứu còn lúng túng; việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu ở cơ sở, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, còn hạn chế; chưa phát huy được hiệu quả của Quỹ phát triển khoa học công nghệ…

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp đối với lĩnh vực khoa học – công nghệ của thành phố trong thời gian tới. Để đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình 07-CTr/TU trong nửa cuối nhiệm kỳ, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển, trong đó tập trung vào hoàn thiện nội dung đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể về khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để đưa vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Tổ chức các hội nghị nhằm huy động trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học để tham mưu, đóng góp ý kiến cho nội dung chính sách.

Đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, xác định vai trò, vị trí của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các Quy hoạch Thủ đô. Cùng với đó là tập trung nguồn lực của thành phố để hình thành các cơ sở, các tổ chức trung gian để sớm hình thành thị trường khoa học và công nghệ; khẩn trương triển khai dự án “Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội”.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu, Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối giúp thành phố xây dựng Mạng lưới sáng kiến Hà Nội. Trong đó, huy động nguồn lực từ các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu lớn trên địa bàn. Tập trung rà soát, đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học – công nghệ gắn với thực tiễn của thành phố cũng như của các ngành, địa phương để giải quyết những vấn đề liên quan đến sự phát triển của Thủ đô trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là chuyển đổi số.

Đồng thời, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tạo cơ chế linh hoạt, cởi mở để các trường đại học, đơn vị sự nghiệp đẩy mạnh lĩnh vực này; đồng thời hỗ trợ việc tự chủ của các đơn vị, khai thác hiệu quả Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Thành phố Hà Nội sẵn sàng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để thử nghiệm các chính sách về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học – công nghệ, để Hà Nội trở thành trung tâm khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo của cả nước.

Khẩn trương triển khai dự án “Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội” - ảnh 4
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang đánh giá, hoạt động khoa học và công nghệ của Hà Nội có 3 điểm nổi bật. Đó là sự đổi mới trong nội dung và hình thức, từ quan tâm phát triển hạ tầng khoa học – công nghệ đến tăng cường cơ chế đặt hàng, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; cấp ủy, chính quyền thành phố rất quan tâm sát sao với hoạt động khoa học – công nghệ. Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Bên cạnh chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thì đây cũng là một căn cứ để các nhà đầu tư lựa chọn địa bàn đầu tư.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang bày tỏ mong muốn, Hà Nội quan tâm, bám sát, phối hợp với Bộ trong triển khai nội dung về Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương trong vài năm tới là kênh quan trọng để các nhà đầu tư căn cứ vào đó để lựa chọn môi trường đầu tư, kinh doanh.

https://baophunuthudo.vn/tieu-diem/khan-truong-trien-khai-du-an-san-giao-dich-cong-nghe-ha-noi-119519.html

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bình luận

Nhập nội dung bình luận
Nhập tên của bạn

- Advertisment -
Google search engine

Phổ biến